Apdrošināšana

Kā rīkoties, ja noticis negadījums?

1. Vērsies kompetentajā iestādē un ziņo par negadījumu (policijā, ja notikusi zādzība, laupīšana vai ceļu satiksmes negadījums; ugunsdzēsības un glābšanas dienestā – par ugunsgrēku; avārijas dienestā – par sprādzienu u.tml.), veic pasākumus, lai novērstu un samazinātu zaudējumus, nodrošini, ka negadījuma apstākļi un negadījumā bojātie objekti ir nofotografēti vai nofilmēti, un, tiklīdz tas ir iespējams, sazinies ar Balcia Insurance SE.

2. Iesniedz, ja tas ir iespējams, bojājumu apmērus, piemēram, rēķinu/tāmi par iespējamo remontu, vai aizvietošanu.

3. Lēmums par atlīdzības izmaksu tiks pieņemts un tev nosūtīts ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no dienas, kad saņemti visi dokumenti, kas ir svarīgi apdrošināšanas gadījuma iemeslu, apstākļu un seku noteikšanai un apdrošināšanas atlīdzības apmēra aprēķināšanai.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?