Apdrošināšana

Kā notiek atlīdzības izmaksa? Tiek aizvietots pirkums vai tiek veikta izmaksa pilnā pirkuma vērtībā?

Tev radušies zaudējumi var tikt izmaksāti gan ar pārskaitījumu uz tavu kontu Citadele bankā, vai apmaksāts rēķins par remontu vai jaunas preces iegādi.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?