Apdrošināšana

Ko sedz pirkumu apdrošināšanas atlīdzība?

Apdrošināšanas atlīdzība pienāksies par zaudējumiem, ko izraisījusi:

  • Zādzība;
  • Laupīšana;
  • Bojājums;
  • Cenas aizsardzība.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?