Apdrošināšana

Kā tiek veikta atlīdzības izmaksa - vai tiek aizvietots bojātais transportlīdzeklis? Vai tiek aprēķināta bojātā transporlīdzekļa vērtība vai transportlīdzekļa iegādes vērtība un izmaksa veikta naudas izteiksmē?

  • Īpašuma riska gadījumā – zaudējumi var tikt izmaksāti gan ar pārskaitījumu uz tavu kontu vai apmaksāts rēķins par remontu, vai jauna transportlīdzekļa iegādi.
  • Nelaimes gadījumā – atlīdzības apmērs tiks aprēķināts saskaņā ar konkrētā riska aprakstā noteikto kārtību.
  • Civiltiesiskā atbildības apdrošināšana – atlīdzināsim summas apmērus, kurus pieteiks 3.personas, kurām būs nodarīti zaudējumi.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?