Apdrošināšana

Kā es varu pieteikt apdrošināšanas prasību, ja mans velosipēds tiek nozagts vai bojāts? Kādi dokumenti ir nepieciešami, lai pieteiktu apdrošināšanas prasību?

Ja noticis negadījums:

1. Vērsies kompetentajā iestādē un ziņo par negadījumu (medicīnas iestādē, ja noticis nelaimes gadījums; policijā, ja notikusi zādzība, laupīšana vai ceļu satiksmes negadījums;  ugunsdzēsības un glābšanas dienestā – par ugunsgrēku; avārijas dienestā – par sprādzienu u.tml.), veic pasākumus, lai novērstu un samazinātu zaudējumus, nodrošini, ka negadījuma apstākļi un negadījumā bojātie objekti ir nofotografēti vai nofilmēti, un tiklīdz tas ir iespējams, sazinies ar Balcia Insurance SE .

2. Iesniedz Balcia Insurance SE, ja tas ir iespējams, bojājumu apmērus:

• Īpašuma riska gadījumā - rēķinu/tāmi par iespējamo remontu vai aizvietošanu;

• Nelaimes gadījumā – izziņu no ārsta par gūto traumu.

3. Lēmums par atlīdzības izmaksu tiks pieņemts un tev nosūtīts ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no brīža, kad saņemti visi dokumenti, kas ir svarīgi apdrošināšanas gadījuma iemeslu, apstākļu un seku noteikšanai un apdrošināšanas atlīdzības apmēra aprēķināšanai.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?