Apdrošināšana

Kāda atšķirība starp nelaimes gadījumu un veselības apdrošināšanu?

Nelaimes gadījuma apdrošināšana un veselības apdrošināšana ir divi atšķirīgi apdrošināšanas veidi. Nelaimes gadījuma apdrošināšanu var iegādāties jebkura persona un tā sedz izmaksas negadījumiem, kas izraisa traumas, invaliditāti vai nāvi, savukārt veselības apdrošināšanu gādā darba devējs saviem darbiniekiem ar mērķi nodrošināt atlīdzību par medicīniskiem izdevumiem vispārīgākā nozīmē darbinieku saslimšanas gadījumos.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?