Apdrošināšana

Cik ilgs laiks nepieciešams, lai pieņemtu lēmumu par atlīdzību?

Lēmumu par Apdrošināšanas atlīdzības apmēru un izmaksu vai atteikumu izmaksāt Apdrošināšanas atlīdzību pieņemsim 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc visu dokumentu saņemšanas.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?