Apdrošināšana

Kā es varu pārtraukt nelaimes gadījumu apdrošināšanas polisi?

Apdrošināšanas līgumu vari vienpusēji izbeigt, iesniedzot rakstveidā brīvas formas pieteikumu internetbankā: Sarakste ar banku -> Brīvas formas iesniegums.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?