Apdrošināšana

Kas notiek ar apdrošināšanas līgumu, ja apdrošināšanas ņēmējs vai labuma guvējs nomirst?

Saskaņā ar apdrošināšanas līgumu un tā noteikumiem, apdrošinājuma ņēmēja nāves gadījumā apdrošināšanas līgums beidzas. Ja apdrošinātais vai cita persona neuzņemas pienākumu maksāt turpmākās apdrošināšanas prēmijas, izņemot labuma guvēja nāves gadījumu, daļa no apdrošināšanas atlīdzības saskaņā ar mums apstiprinātu apdrošinājuma ņēmēja rakstisku pieprasījumu tiks piešķirta labuma guvējam.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?