Apdrošināšana

Vai ir iespējams mainīt līguma nosacījumus, ja līgums jau ir noslēgts?

Tev ir tiesības veikt izmaiņas līgumā, ja tas ir paredzēts apdrošināšanas līgumā. Parasti apdrošināšanas līgumā ir noteikts, ka ir iespējams mainīt labuma guvēju, papildus apdrošināties pret nelaimes gadījumiem vai atteikties apdrošināties pret nelaimes gadījumiem, kā arī samazināt vai palielināt apdrošināšanas summas.
 

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?