Apdrošināšana

Kas var notikt, ja es nemaksāšu apdrošināšanas prēmijas vai maksājumi tiek veikti kavēti?

Laicīgi nesamaksājot apdrošināšanas prēmiju, apdrošināšanas segums var tikt apturēts. Ja apturētajā periodā iestājas apdrošināšanas gadījums, mums nebūs pienākums izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību.
Ja par apdrošināšanu nav veikta samaksa un apdrošināšanas seguma apturēšana ir ilgāka par 6 mēnešiem, mēs var vienpusēji lauzt apdrošināšanas līgumu. Mēs rakstiski informēsim tevi, ka gadījumā, ja maksājums vai tā daļa netiks samaksāta 30 dienu laikā no paziņojuma saņemšanas, apdrošināšanas segums tiks apturēts un ka tas tiks atjaunots tikai pēc tam, kad tu būsi veicis maksājumu vai daļu tās.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?