Apdrošināšana

Vai man ir tiesības lauzt līgumu, un kā to izdarīt?

Jā, jebkuram klientam ir tiesības lauzt līgumu pirms termiņa.

Ja nolem lauzt līgumu 30 dienu laikā pēc līguma parakstīšanas, mums ir pienākums atmaksāt  pilnu samaksāto apdrošināšanas prēmiju.

Ja nolem lauzt apdrošināšanas līgumu pēc vairāk nekā 30 dienām, apdrošināšanā izmaksātā summa var būt mazāka par tavām iemaksātajām prēmijām, jo mums rodas izmaksas, slēdzot un administrējot apdrošināšanas līgumu.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?