Personas datu apstrāde/Kāpēc bankas jautā?

Ko bankas var jautāt klientiem un kas notiek, ja klients nesniedz informāciju?

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem (Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 28. pants) bankām ir tiesības pieprasīt, un klientiem ir pienākums sniegt klienta izpētei nepieciešamo informāciju un dokumentus, tai skaitā par patiesajiem labuma guvējiem, klientu veiktajiem darījumiem, klientu un patieso labuma guvēju saimniecisko, personisko darbību, finansiālo stāvokli, naudas vai citu līdzekļu avotiem. Atsevišķos gadījumos bankas var pieprasīt arī citu papildu informāciju.

Ja banka nesaņem pieprasīto informāciju un dokumentus apjomā, kas ļauj veikt klienta izpēti pēc būtības, banka izbeidz darījuma attiecības ar klientu un pieprasa klienta saistību pirmstermiņa izpildi. Tāpēc, lai veiksmīgi turpinātu darījuma attiecības, ir svarīgi savlaicīgi iesniegt nepieciešamo informāciju un dokumentus.

Citi jautājumi

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?