Personas datu apstrāde/Kāpēc bankas jautā?

Kas ir klienta identifikācija?

Atbilstoši likumu prasībām bankām ir pienākums identificēt klientu pirms darījuma attiecību usākšanas.
Banka identificē fizisko personu, pieprasot uzrādīt derīgu personu apliecinošu dokumentu
Personu apliecinošu dokumentu veidi ir – pase (pilsoņa pase, nepilsoņa pase, diplomātiskā pase, dienesta pase, bezvalstnieka ceļošanas dokuments, bēgļa ceļošanas dokuments, ceļošanas dokuments personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss) un personas apliecība (pilsoņa, nepilsoņa, Latvijā akreditētas starptautiskās organizācijas, diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības personāla personas apliecība, pagaidu aizsardzībā esošas personas apliecība).
Identificējot juridisko personu, bankas pārbauda:

  • juridiskās personas dibināšanas un tiesiskās reģistrācijas faktu;
  • ziņas par klienta juridisko adresi;
  • identificē personas, kas ir tiesīgas pārstāvēt juridisko personu, izmantojot derīgu personu apliecinošu dokumentu; pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina šo personu tiesības pārstāvēt juridisko personu darījumu attiecībā ar banku.

Citi jautājumi

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?