Personas datu apstrāde/Kāpēc bankas jautā?

Ko nozīmē termins "patiesais labuma guvējs"?

Patiesais labuma guvējs ir fiziskā persona:

  • kuras īpašumā vai tiešā vai netiešā kontrolē ir vismaz 25% no komersanta pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju kopskaita, vai kura citādā veidā kontrolē komersanta darbību;
  • kurai tiešā vai netiešā veidā ir tiesības uz īpašumu, vai kuras tiešā vai netiešā kontrolē ir vismaz 25% no juridiska veidojuma, kas nav komersants. Par patieso labuma guvēju nodibinājumam uzskatāma persona vai personu grupa, kuras labā ir izveidots nodibinājums. Par patieso labuma guvēju politiskajai partijai, biedrībai un kooperatīvajai sabiedrībai uzskatāma attiecīgā politiskā partija, biedrība vai kooperatīvā sabiedrība;
  • kuras labā vai interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības;
  • kuras labā vai interesēs tiek veikts atsevišķs darījums, nenodibinot darījuma attiecības.

Citi jautājumi

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?