Personas datu apstrāde/Kāpēc bankas jautā?

“Pazīsti savu klientu” princips jeb kāpēc bankas jautā?

Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā bankas īsteno principu “Pazīsti savu klientu” atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Principa “Pazīsti savu klientu” mērķis ir rūpēties par drošu un caurspīdīgu vidi, novērst iespējamos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Lai to īstenotu, visu banku pienākums ir iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi.
Principu “Pazīsti savu klientu” reglamentē tiesību akti:

  • Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums;
  • Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) izdotie Klientu padziļinātās izpētes normatīvie noteikumi.

Izpildot šo tiesību aktu prasības un īstenojot “Pazīsti savu klientu” principu, bankām jāveic klienta izpēte, kuras laikā tās:

  • identificē klientu, iegūstot personu apliecinoša dokumenta kopiju;
  • noskaidro politiski nozīmīgas personas statusu*
  • iegūst informāciju par klienta personisko vai saimniecisko darbību, kā arī naudas līdzekļu izcelsmi;
  • noskaidro informāciju par patieso labuma guvēju**;
  • iegūst informāciju par darījuma attiecību mērķi un to paredzamo būtību;
  • veic darījumu uzraudzību un iegūst informāciju un dokumentus, kuri pamato kontā veiktos darījumus;
  • veic klientu izpētes gaitā iegūto dokumentu, datu un informācijas uzglabāšanu un regulāru aktualizēšanu.

Citi jautājumi

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?