Personas datu apstrāde/Kāpēc bankas jautā?

Kā nodrošināsim Tavu personas datu drošību?

Mēs garantējam Tavu Personas datu neizpaušanu un drošību, veicot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, nodrošinot Tavu personas datu fizisko un vides drošību, ierobežojot piekļuves tiesības Taviem personas datiem, nodrošinot tās tikai bankas un mūsu sadarbības partneru pilnvarotiem darbiniekiem, veicot Tavu personas datu nosūtīšanu šifrētā veidā, nodrošinām datortīkla, personālo ierīču aizsardzību, datu rezerves kopēšanu u.c. aizsardzības pasākumus, tādējādi nodrošinot arī Tavu personas datu aizsardzību pret nelikumīgu piekļuvi, izmantošanu vai izpaušanu.

Detalizēta informācija pieejama mūsu Privātuma aizsardzības noteikumos.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?