Personas datu apstrāde/Kāpēc bankas jautā?

Cik ilgi glabāsiet manus personas datus?

Tas, cik ilgi mēs glabāsim Tavus personas datus, būs atkarīgs no tā, kādiem nolūkiem mēs tos apstrādāsim, piemēram, lai nodrošinātu spēkā esošā pakalpojuma līguma izpildi, bankai likumā noteikto pienākumu izpildi, lai aizsargātu bankas intereses dažādu prasījumu gadījumā pēc darījumu attiecību izbeigšanas.

Ja mums Tavi personas dati vairs nebūs nepieciešami, mēs veiksim visus nepieciešamos pasākumus, lai Tavus personas datus dzēstu.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?