Personas datu apstrāde/Kāpēc bankas jautā?

Kas var piekļūt maniem personas datiem?

Tavu personas datu apstrādes ietvaros piekļuve Taviem personas datiem ir tikai mūsu un mūsu sadarbības partneru, kurus piesaistām, lai nodrošinātu Tev bankas pakalpojumu sniegšanu, pilnvarotiem darbiniekiem, kuriem tā nepieciešama darba pienākumu veikšanai un kuri apstrādā Tavus personas datus atbilstoši noteiktiem personas datu apstrādes nolūkiem un pamatiem, ievērojot personas datu aizsardzības tiesību aktos, kā arī bankas iekšējos tiesību aktos noteiktās personas datu apstrādes tehniskās un organizatoriskās prasības.

Taviem personas datiem var piekļūt Citadele grupas uzņēmumi, mūsu sadarbības partneri, kas ir saistīti ar mūsu produktu un pakalpojumu nodrošināšanu, citas bankas un finanšu institūcijas, apdrošināšanas kompānijas, likumā noteiktos gadījumos kompetentās valsts institūcijas un citas norādītās personas (Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, tiesa, izmeklēšanas iestādes, zvērināti tiesu izpildītāji u.c.), likumā noteiktajā kārtībā izveidoto datu bāžu uzturētāji (Latvijas Bankas Kredītu reģistrs, kredītinformācijas biroji u.c.).

Detalizēta informācija pieejama mūsu Privātuma aizsardzības noteikumos.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?