Personas datu apstrāde/Kāpēc bankas jautā?

Kādus manus personas datus apstrādājat, kādiem nolūkiem to darāt un kādos gadījumos?

Mēs apstrādājam, piemēram, šādus Tavu personas datu kopumus – Tavus identifikācijas datus, kontaktinformāciju, finanšu informāciju, informāciju, kas saistīta ar Tavu profesionālo darbību, informāciju, kas saistīta ar mūsu pakalpojumu izmantošanu un to atbilstību Tavām vajadzībām u.c.

Mēs apstrādājam Tavu personas datu kopumus noteiktiem nolūkiem, piemēram,

  • lai sniegtu Tev attiecīgos finanšu pakalpojumus, piemēram, noguldījumu pakalpojumus (t.sk., kontu atvēršanu un apkalpošanu, nodrošinot vietējos un starptautiskos maksājumus, operācijas ar skaidras un bezskaidras naudas līdzekļiem), maksājumu kartes/kredītkartes izsniegšanu un apkalpošanu, nodrošinātu Tev bankas attālinātos pakalpojumus - internetbankas, telefonbankas, mobilās lietotnes pakalpojumus;
  • lai sazinātos ar Tevi un informētu par jebkādām izmaiņām mūsu sniegtajos pakalpojumos;
  • veiktu no Tevis saņemto pieprasījumu un sūdzību apstrādi;
  • nodrošinātu līguma izpildes uzraudzību;
  • nodrošinātu Tev finanšu pakalpojumu piedāvājumu, t.sk., personalizētu piedāvājumu un citu paziņojumu saņemšanu.

Mēs to veicam kādā no turpmāk norādītajiem gadījumiem:

  • līguma noslēgšanai un izpildei, lai sniegtu Tev attiecīgu pakalpojumu vai,
  • mums likumos noteikto pienākumu izpildei vai;
  • pamatojoties uz Tavu sniegto piekrišanu vai;
  • bankas vai trešās personas likumīgo interešu īstenošanai.

Detalizēta informācija pieejama mūsu Privātuma aizsardzības noteikumos.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?