Personas datu apstrāde/Kāpēc bankas jautā?

Kas ir personas dati?

Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecas vai varētu attiekties uz Tevi, piemēram, Tavs vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, videoattēls, balss ieraksts, Tev raksturīgā ekonomiskā un cita rīcība.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?