Turētājbankas pakalpojumi

Kas nepieciešams, lai sāktu ieguldīt finanšu tirgos?

Lai sāktu ieguldījumus finanšu tirgus produktos, vispirms nepieciešams atvērt finanšu instrumentu kontu un šajā kontā ieskaitīt plānotajām investīcijām paredzētos naudas līdzekļus.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?