Turētājbankas pakalpojumi

Kā uzsākt darbu pēc finanšu instrumentu konta atvēršanas?

Lai veiktu vērtspapīru iegādes darījumu, finanšu instrumentu kontā ir jāatrodas plānotajam darījumam nepieciešamajiem naudas līdzekļiem pilnā apmērā (ņemot vērā arī komisijas saskaņā ar Cenrādi) un atbilstošā valūtā, kādā tiek tirgots šis vērtspapīrs.

Savukārt pirms vērtspapīru pārdošanas darījuma attiecīgi finanšu instrumentu kontā jau jāatrodas vērtspapīriem, kurus vēlaties pārdot. Tie var būt iegādāti iepriekš vai saņemti no jūsu konta citā finanšu iestādē.

Pēc tam klients var iesniegt bankai rīkojumu darījuma veikšanai saskaņā ar pakalpojumu nosacījumiem.

Bez brokeru pakalpojuma izmantošanas finanšu instrumentu kontā klienti var pārskaitīt vai saņemt finanšu instrumentus, saņemt dividendes un citus naudas līdzekļus, kas iegūti kā ienākumi no šiem finanšu instrumentiem.

Pārskaitīt naudas līdzekļus un iesniegt rīkojumus finanšu instrumentu darījumu veikšanai var arī neizejot no mājas – ar Citadeles internetbankas palīdzību.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?