Turētājbankas pakalpojumi

Kā iesniegt rīkojumus darījumiem ar finanšu instrumentiem?

Rīkojumus ir iespējams iesniegt gan personīgi jebkurā bankas filiālē, gan attālināti, izmantojot telefonu vai internetbanku. Piekļuvei atsevišķiem tirgiem ir pieejama arī elektroniskās tirdzniecības platforma un mobilā lietotne.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?