Turētājbankas pakalpojumi

Kas ir finanšu instrumentu konts?

Finanšu instrumentu konts ir klienta konts bankā, kurā tiek reģistrētas klienta īpašumtiesības uz finanšu instrumentiem (vērtspapīriem) un veikta to uzskaite.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?