Turētājbankas pakalpojumi

Vai ir jāmaksā nodoklis?

Jā, ir jāmaksā Ienākuma nodoklis no kapitāla pieauguma un no kapitāla (kuponu ienākumi no obligācijām) ienākumiem.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?