Turētājbankas pakalpojumi

Kas ir "konvertējamas obligācijas"?

Uzņēmums var emitēt konvertējamas obligācijas, kuras obligacionārs noteiktā termiņā ir tiesīgs apmainīt pret šīs sabiedrības akcijām. 

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?