Bezkontakta maksājumi

Bankas karte ir redzama Google Pay lietotnē, taču darījums tiek atteikts. Kāpēc?

Zemāk ir minēti daži iespējamie iemesli darījuma atteikšanai arī tad, ja mobilo maksājumu karte ir redzama Google Pay lietotnē:

  • Konkrētais terminālis neatbalsta bezkontakta maksājumus.
  • Tavai ierīcei nav savienojuma ar internetu un ir sasniegts bez interneta maksājumu limits.
  • Mobilajā ierīcē ir izslēgta NFC (tuvā lauka sakaru) funkcija.
  • Bankas karte ir īslaicīgi bloķēta.
  • Kontā nav darījuma veikšanai pietiekamu naudas līdzekļu vai ir pārsniegts atļautais darījuma limits.
  • Terminālī pēc pieprasījuma ir ievadīts nepareizs bankas kartes PIN kods.
     

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?