Bezkontakta maksājumi

Vai maksājumu veikšanai ar Google Pay lietotni ir nepieciešams aktīvs interneta savienojums?

Lai veiktu maksājumus ar Google Pay lietotni, aktīvs interneta savienojums nav nepieciešams. Tomēr, maksājumu skaits bez interneta pieslēguma ir limitēts. Sasniedzot šo limitu vairāk nebūs iespējams norēķināties ar Google Pay līdz nebūs atjaunots savienojums ar internetu.

Tiklīdz ierīce būs pieslēgusies internetam, Google Pay lietotne automātiski atjaunos maksājumu limitu bez interneta. Kopš interneta savienojuma atjaunošanas un limita atjaunošanas var paiet neilgs laiks.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?