Bezkontakta maksājumi

Kur var apskatīt ar Fitbit Pay veikto transakciju sarakstu?

Lai skatītu savas pēdējās transakcijas:

Fitbit lietotnē pieskarieties Fitbit logo un pēc tam – savam profila attēlam.

Pieskarieties pie ierīces attēla un pēc tam pie maciņa ikonas.

Pieskarieties ierīcei pievienotajai kartei un pēc tam pavelciet, lai apskatītu 3 pēdējās transakcijas.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?