Bezkontakta maksājumi

Kur var apskatīt ar Garmin Pay veikto transakciju sarakstu?

Lietotnē Garmin Connect Mobile varat skatīt 10 jaunākos transakciju ierakstus. Tos varat redzēt arī karšu pārskatā Citadeles lietotnē.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?