Bezkontakta maksājumi

Kā mainīt Garmin Pay kodu?

Lai to mainītu, ir jāzina pašreizējais piekļuves kods. Piekļuves kodu nav iespējams atgūt. Ja esat aizmirsis savu piekļuves kodu, tas ir jāizdzēš, jāizveido jauns un atkārtoti jāievada kartes informācija. Lai mainītu piekļuves kodu:

  • Atveriet lietotni Garmin Connect Mobile.
  • Atlasiet Garmin Pay > Reset Passcode.
  • Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
  • Nākamajā reizē, kad maksāsiet, izmantojot ierīci, ievadiet jauno kodu.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?