Bezkontakta maksājumi

Vai bezkontakta uzlīmi vai aproci drīkst iedot lietošanā citam cilvēkam?

Bezkontakta uzlīmei un aprocei ir tādi paši lietošanas noteikumi kā maksājumu kartei — to nedrīkst dot lietošanā citam cilvēkam.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?