Maksājumu kartes

Ceļojuma dokumentu apdrošināšana

Kas tiek apdrošināts?
- Pases, ID kartes, sauszemes transportlīdzekļa vadītāja, reģistrācijas apliecības nolaupīšana, nozagšana, nozaudēšana.

Balcia atlīdzina
- Dokumentu atjaunošanas izdevumus.

Balcia jāiesniedz:
- Izziņa no policijas par pases, ID-kartes, vadītāja apliecības, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības zādzību vai nozaudēšanu.

Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, zvani uz Balcia palīdzības tālruni: +371 6581 8365, e-pasts: citadele@balcia.lv.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?