Autorizācijas ierīces

Vai ar vienu MobileSCAN var veikt darbības gan ar saviem kontiem kā privātpersona, gan ar saviem uzņēmuma kontiem (piemēram, kā īpašnieks vai grāmatvede)?

Jā, ar vienu MobileSCAN licenci ir iespējams piekļūt vairāku klientu kontiem.

Katram klientam ir jādod atļauja lietotājam izmantot MobileSCAN kā autorizācijas ierīci (to var izdarīt gan filiālē, gan nosūtot Brīvas formas rīkojumu internetbankā).

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?