Autorizācijas ierīces

Vai nepieciešams internets, lai lietotu MobileSCAN ikdienā?

Pieslēdzoties internetbankai datorā ar MobileSCAN un veicot darījumus internetbankā, internets mobilajā ierīcē nav nepieciešams. Tomēr iesakam lietot MobileSCAN ar internetu, lai autorizācijas kodu ir iespējams nosūtīt, nospiežot vienu pogu, un lai to nav nepieciešams pārrakstīt.

Internets nepieciešams tikai tajā gadījumā, ja, izmantojot MobileSCAN PIN kodu, vēlaties pieslēgties Citadeles mobilajai lietotnei.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?