Autorizācijas ierīces

Vai mobilā tālruņa numurs ir jāapstiprina visiem, vai tikai kodu kartes lietotājiem?

Primāri to ir nepieciešams pārbaudīt un apstiprināt tieši kodu kartes lietotājiem. Bet arī citu autorizācijas ierīču īpašniekiem būtu lietderīgi pārliecināties, ka bankas rīcībā ir pareizs mobilā tālruņa numurs.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?