Autorizācijas ierīces

Ko darīt ja DIGIPASS ierīce vairs nedarbojas?

Ja Digipass vairs nedarbojas, iesakām griezties tuvākajā bankas filiālē.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?