Autorizācijas ierīces

Kas ir DIGIPASS?

DIGIPASS ir elektroniska autorizācijas ierīce, kuru izmanto, lai pieķļūtu bankas un trešo pušu vietnēm. Līdzīgi kā e-paraksts, autorizācija ar DIGIPASS aizstāj Klienta parakstu un zīmogu.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?