Autorizācijas ierīces

Vai mobilā tālruņa numurs ir jāapstiprina visiem vai tikai GO3 kalkulatora lietotājiem?

GO3 kalkulatora lietotājiem to pārbaudīt ir vissvarīgāk, jo bez tā nevarēs pilnvērtīgi izmantot internetbanku. Tomēr arī citu autorizācijas ierīču īpašniekiem jāpārliecinās, ka bankas rīcībā ir pareizs mobilā tālruņa numurs – gadījumos, kad rodas nepieciešamība sazināties.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?