Autorizācijas ierīces

Kāpēc šādas pārmaiņas ir vajadzīgas?

Izmaiņas ir saistītas ar maksājumu pakalpojumu direktīvas PSD2 (Payment Service Directive 2) prasībām attiecībā uz maksājumu drošību. Tā paredz, ka maksājuma procesā jānotiek dinamiskai sasaistei starp pakalpojuma sniedzēju (banku) un maksātāju – tevi. Tāpēc nepieciešama arī īsziņa uz tevis norādītu mobilā tālruņa numuru, kas satur ne vien unikālu autorizācijas kodu, bet tādu kodu, kas derīgs tieši šī konkrēta maksājuma parakstīšanai. Tā ir daudz drošāk.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?