Autorizācijas ierīces

Kas ietekmē MobileSCAN darbspējas ilgumu?

MobileSCAN darbspējas ilgumu ietekmē lietotāja mobilās ierīces vispārīgais tehniskais stāvoklis, funkcionalitāte, baterijas darbspējas ilgums.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?