ABLV/PNB bankas klientiem

Kas jādara, ja es vēlos veikt izmaiņas esošajā kredītlīgumā?

Aicinām iesniegt pieteikumu kredīta līguma izmaiņām Citadeles  mājaslapā, autorizējoties ar autorizācijas ierīci (Citadeles internetbanka, Smart ID QES vai drošs elektroniskais paraksts). Pieteikumu var iesniegt arī klātienē jebkurā no Citadeles filiālēm.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?