ABLV/PNB bankas klientiem

Ja es šobrīd atrodos ārzemēs un saņemu pensiju AS “PNB Banka” kontā, kā es to varu saņemt?

Kad atgriezīsieties, dodieties uz jebkuru Citadeles filiāli, lai parakstītu dokumentus, līdzi ņemot pasi vai ID karti.

Ja jums nav šādas iespējas, varat noformēt notariāli apstiprinātu pilnvaru savam pārstāvim konta atvēršanai un VSAA paziņojuma iesniegšanai. Tādā gadījumā pārstāvis varēs to izdarīt Jūsu vietā.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?