ABLV/PNB bankas klientiem

Vai ir iespējams pārcelt manu vērstpapīru portfeli uz banku Citadele?

Ir iespējams, ja ir atvērts finanšu instrumentu konts bankā Citadele un banka var nodrošināt konkrēto finanšu instrumentu pieņemšanu un glabāšanu. 

Finanšu instrumentu kontu var atvērt, tikai kļūstot par Citadeles klientu. Jautājumu gadījumā par finanšu instrumentu konta atvēršanu un finanšu instrumentu pārvedumiem lūdzam zvanīt uz Citadeles Turētājbankas pakalpojumu nodaļu pa tālr. 6 701 0778.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?