ABLV/PNB bankas klientiem

Kādā valūtā var saņemt valsts garantēto atlīdzību?

Atlīdzība tiks izmaksāta tikai EUR valūtā ar vienu transakciju. To paredz Noguldījumu garantiju likums. Ja klienta noguldījuma summa ir bijusi citā valūtā, tā ir tikusi konvertēta EUR valūtā.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?