ABLV/PNB bankas klientiem

Kas var saņemt valsts garantēto atlīdzību?

Atbilstoši Noguldījumu garantiju likumam valsts garantēto atlīdzību var saņemt “ABLV Bank” Latvijas un starptautiskie klienti – privātpersonas un juridiskās personas -, kam “ABLV Bank” ir noguldījumi (par izņēmumiem skat. zemāk).

Valsts garantētā atlīdzība attiecas uz visiem noguldītāja līdzekļiem – gan uz termiņnoguldījumiem, gan norēķinu kontiem, algu kontiem, krājkontiem u.c. (izņemot finanšu instrumentu kontus).

Saskaņā likumu valsts garantētā atlīdzība netiek izmaksāta:

  • Par noguldījumiem, ar kuriem pēdējo 2 gadu laikā nav veikti nekādi darījumi un kuru vērtība ir mazāka par 10 EUR.
  • Par noguldījumiem, kas saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai atzīstami par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem.
  • Atlīdzību nevar saņemt pašvaldības, kuru gada budžets pārsniedz 500 000 EUR.
  • Kredītiestādes, finanšu iestādes, apdrošināšanas sabiedrības, privātie pensiju fondi, ieguldījumu pārvaldes un ieguldījumu brokeru sabiedrības.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?