Valsts garantētās atlīdzības izmaksas kārtība “ABLV Bank” Latvijas klientiem

Tālrunis uzziņām: +371 6701 0000

Sākot ar 03.03.2018., banka Citadele nodrošina valsts garantētās atlīdzības izmaksu “ABLV Bank” klientiem. Atlīdzību ir iespējams saņemt līdz 2023. gada 23. februārim.

Informācija starptautiskajiem klientiem (t.sk. izmaiņas garantētās atlīdzības izmaksas pieteikuma nosacījumos - skati šeit)

Kas var saņemt valsts garantēto atlīdzību

Atbilstoši Noguldījumu garantiju likumam valsts garantēto atlīdzību var saņemt “ABLV Bank” Latvijas un starptautiskie klienti – privātpersonas un juridiskās personas -, kam “ABLV Bank” ir noguldījumi (par izņēmumiem skat. zemāk).

Valsts garantētā atlīdzība attiecas uz visiem noguldītāja līdzekļiem – gan uz termiņnoguldījumiem, gan norēķinu kontiem, algu kontiem, krājkontiem u.c. (izņemot finanšu instrumentu kontus).

Saskaņā likumu garantētā atlīdzība netiek izmaksāta:

  • Par noguldījumiem, ar kuriem pēdējo 2 gadu laikā nav veikti nekādi darījumi un kuru vērtība ir mazāka par 10 eiro;
  • Par noguldījumiem, kas saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai atzīstami par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem;
  • Atlīdzību nevar saņemt pašvaldības, kuru gada budžets pārsniedz 500 000 eiro;
  • Kredītiestādes, finanšu iestādes, apdrošināšanas sabiedrības, privātie pensiju fondi, ieguldījumu pārvaldes un ieguldījumu brokeru sabiedrības.

Kur un kā iespējams saņemt valsts garantēto atlīdzību

Ja tu esi Citadeles klients un tev ir Citadeles internetbanka

Noformē brīvas formas rīkojumu Citadeles internetbankā
Noformē Citadeles internetbankā brīvas formas rīkojumu ar lūgumu pārskaitīt valsts garantēto atlīdzību uz tavu kontu bankā Citadele vai jebkurā citā bankā, kredītiestādē vai finanšu iestādē, kurā vēlies saņemt atlīdzību.

Ja vēlies valsts garantēto atlīdzību pārskaitīt uz “ABLV Bank”, lai segtu savas kredītsaistības “ABLV Bank”, lūdzu, Citadeles internetbankā noformē šo brīvas formas rīkojumu, norādot "ABLV Bank" sniegtos rekvizītus.

Ja tu neesi Citadeles klients vai tev nav Citadeles internetbankas

Tev ir šādas iespējas:

  1. Vari vērsties ar lūgumu atvērt kontu jebkurā sev ērtā Citadeles filiālē visā Latvijā un pēc tam pieteikties atlīdzības saņemšanai, izmantojot Citadeles internetbanku

  2. Vari pieteikties atlīdzības saņemšanai filiālē Citadele.

Tavai ērtībai aicinām pieteikt bankas apmeklējumu vienā no sekojošajiem veidiem:

Aicinām izvēlēties sev ērtāko atlīdzības saņemšanas vietu un veidu

Filiālē Atlīdzības saņemšanas veids
Filiāle “Citadele” (Rīga, Republikas laukums 2A)

Darba laiks:
Darbadienās: 8:30 - 17:30
- Ar pārskaitījumu uz savu Citadeles vai citas bankas kontu

vai

- Ja garantētā atlīdzības summa nepārsniedz 1000 EUR, to var saņem skaidrā naudā

Ja tava garantētās atlīdzības summa ir lielāka nekā 50 000 EUR, laipni aicinām apmeklēt filiāles “Citadele” Private banking klientu apkalpošanas zāli (Rīga, Republikas laukums 2A)

Informācija par izmaksām

Pakalpojums Cena
Naudas pārskaitījums uz savu kontu Citadeles grupas bankā Bez maksas
Naudas pārskaitījums uz savu kontu jebkurā citā bankā Latvijā Bez maksas
Naudas pārskaitījums uz savu kontu kādā no citām Eiropas Savienības bankām Bez maksas
Naudas pārskaitījumam uz citu banku ārzemēs un standarta EEZ maksājumam saskaņā ar bankas cenrādi 15 EUR
Skaidras naudas izņemšana atbilstoši bankas cenrādim Cenrādis

Atlīdzība tiks izmaksāta tikai eiro valūtā un ar vienu transakciju. Ja tava noguldījuma summa ir bijusi citā valūtā, tā ir tikusi konvertēta eiro valūtā.

 

Kādi dokumenti jāņem līdzi, dodoties uz bankas filiāli

Privātpersonai: pase vai personas apliecība (ID karte)

Privātpersonas pārstāvim: pase vai personas apliecība (ID karte), kā arī notariāli apstiprināta pilnvara. Nav derīgas ne bankas Citadele, ne “ABLV Bank” iekšējās pilnvaras.

Juridiskai personai:

  • Pārstāvēt tiesīgās personas pase vai personas apliecība (ID karte).
  • Ja juridisko personu ir tiesīgas pārstāvēt vairākas personas kopīgi, tad tām visām vienlaicīgi ir jāierodas bankā.

Cik lielu naudas summu ir iespējams saņemt

Katrs noguldītājs var saņemt atlīdzību līdz 100 000 eiro – atbilstoši tam, cik liela noguldījuma summa konkrētajam klientam ir “ABLV Bank” kontos.

Tie klienti, kam noguldījumu summa „ABLV Bank” pārsniedz Noguldījumu garantiju likumā noteiktos 100 000 eiro griestus, varēs pieteikt savas kā kreditora prasības „ABLV Bank” likvidācijas procesa ietvaros.

Tālrunis uzziņām

+371 6701 0000

Biežāk uzdotie jautājumi