Maksājumu kartes

Negadījums ir noticis pēc ražotāja garantijas beigām

Ir apdrošināts jebkurš ražotāja garantijā minētais elektroierīces defekts, kas pēkšņi un negaidīti radies viena gada laikā pēc ražotāja garantijas termiņa beigām, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) gadus pēc preces iegādes.

Balcia jāiesniedz:
- Čeki par pirkumiem;
- Ražotāja garantijas dokumenti;
- Slēdziens no remonta uzņēmuma par konstatēto defektu;
- Ja ir iespēja salabot: klienta veiktās apmaksas apstiprinošs dokuments no uzņēmuma, kas veica remontu.

Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, zvani uz Balcia palīdzības tālruni: +371 6581 8365, e-pasts: citadele@balcia.lv.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?