Maksājumu kartes

90 dienu laikā prece nav piegādāta

Lai Balcia kompensētu preces pirkuma maksu:
- Preces vērtībai ir jābūt 20 EUR un vairāk ;
- Preces summa ir apmaksāta un prece pasūtīta, bet 90 laikā no iegādes brīža netiek piegādāta;
- Ir rakstisks apliecinājums tam, ka preces pārdevējs noraida klienta pirkuma maksas atgriešanu.

Balcia jāiesniedz:
- Čeki par pirkumiem; 
- Rakstisks apliecinājums no piegādātāja par to, ka pirkuma maksa par preci netiks atgriezta.

Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, zvani uz Balcia palīdzības tālruni: +371 6581 8365, e-pasts: citadele@balcia.lv.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?